In ce conditii pot rudele soferului vinovat sa solicite despagubiri de la asigurator?


In ce conditii pot rudele soferului vinovat sa solicite despagubiri de la asigurator?

Persoanele indreptatite sa solicite de la asigurator despagubiri materiale si morale, in cazul producerii unor vatamari corporale sau decese, sunt enumerate de art. 50 din Legea nr. 136/1995 privind asigurarile si reasigurarile din Romania.

Daca in cuprinsul aliniatului 2 al articolului mentionat anterior legiuitorul a transat in mod indubitabil asupra faptului ca, in situatia producerii unor vatamari corporale sau decese, se pot acorda despagubiri materiale si morale atat persoanelor aflate in exteriorul autoturismului asigurat, cat si celor care se aflau in interiorul acestuia, la momentul producerii evenimentului, fara a se acorda despagubiri si conducatorului autoturismului vinovat de producerea accidentului, situatia mentionata in cuprinsul  aliniatului 3 al articolului 50 din Legea nr. 136/1995 privind asigurarile si reasigurarile din Romania, nu a fost la fel de precisa, fapt ce a determinat crearea unei jurisprudente neunitare prin pronuntarea unor hotarari judecatoresti contradictorii.

Invocam in acest sens urmatoarea situatie: in data de 14 iulie 2010 a avut loc un accident rutier produs din culpa conducatorului B.E., fapt ce a determinat decesul acestuia si a celorlalti pasageri, respectiv B.GR., B.N., B.GA. Sotia si cei doi copii si conducatorului B.E. s-au constituit parti civile impotriva asiguratorului de raspundere civila, solicitand acordarea de daune morale si materiale ca urmare a decesului acestuia. Totodata, si rudele celorlalti pasageri decedati au solicitat daune ca urmare a producerii unui prejudiciu moral si material determinat de decesul celor dragi.

Continuare…