Protectia datelor cu caracter personal

Informare privind protecția datelor cu caracter personal

Rolul prezentei informări este de a explica modul în care datele dumneavoastră personale sunt utilizate și scopul în care acestea sunt folosite. Vă rugam sa citiți această informare cu atenție.

MaxyGo Broker de Asigurare S.R.L cu sediul în Ploiesti, Str. Alba Iulia nr. 40A este inregistrata ca operator de date cu caracter personal la ANSPDCP sub numarul 11318. www.Broker-Asigurari.Com este detinut de SC.FLETHO LLC SRL, asistent in brokeraj al MaxyGo Broker de Asigurare.

Prin operator de date cu caracter personal se înțelege orice persoană fizică sau juridică care controlează și este responsabilă să păstreze și să utilizeze datele cu caracter personal indiferent de forma acestora (cum ar fi pe hârtie sau în fișiere electronice).

În conformitate cu Regulamentul general al Uniunii Europene privind protecția datelor (Regulamentul UE 2016/679, “GDPR”) care este aplicabil din data de 25 mai 2018, MaxyGo Broker de Asigurare S.R.L, operator de date cu caracter personal inscris in Registrul de Evidenta a Prelucrarilor de Date cu Caracter Personal sub nr. 11755, vă  informeaza dupa cum urmeaza:

Datele dumneavoastră cu caracter personal

Prelucrăm datele cu caracter personal exclusiv în scopuri necesare activității de asigurare, atât în faza precontractuală (emiterea ofertei de asigurare), cât și după încheierea contractului de asigurare pe parcursul derulării acestuia.

În mod specific, scopurile prelucrării necesare activității de asigurare au în vedere: verificarea identității dumneavoastră, evaluarea nevoilor dumneavoastră și furnizarea de recomandări cu privire la ce tipuri de produse de asigurare se potrivesc cel mai bine nevoilor dumneavoastră; încheierea și executarea contractului de asigurare; calcularea primelor de asigurare, precum și stabilirea condițiilor de asigurare; administrarea contractului de asigurare; analiza portofoliului de clienți; administrarea dosarelor de daună și plata indemnizațiilor ca urmare a producerii riscurilor asigurate; procesarea plăților primei de asigurare, precum și a oricăror altor costuri aferente produselor de asigurare; soluționarea și administrarea petițiilor, precum și îndeplinirea obligațiilor legale aplicabile din perspectiva activității de asigurare desfășurate de către MAXYGO BROKER.

În același context, MAXYGO BROKER prelucrează datele dumneavoastră în vederea realizării unui interes legitim, precum: îmbunătățirea și dezvoltarea produselor de asigurare MAXYGO BROKER; securitatea și conservarea patrimoniului; prevenirea și depistarea fraudelor în materie de asigurări prin consultarea unor baze de date centralizate, colectarea de informații cu privire la împrejurările în care a avut loc riscul asigurat; obținerea de consultanță juridică și soluționarea litigiilor; efectuarea de cercetări și/sau analize în scopuri statistice; gestionarea și pregătirea rapoartelor în scopuri interne, organizarea internă în cadrul grupului de societăți MAXYGO BROKER, fără ca datele dumneavoastră să fie transferate în afara Uniunii Europene / Spațiului Economic European.

MAXYGO BROKER colectează următoarele categorii de date cu caracter personal: date de identificare, date de contact, date privind ocupația, date privind bunurile deținute care fac obiectul poliței de asigurare, date privind starea de sănătate, obținute pe baza documentelor medicale, doar în cazuri limitate în care nu putem disocia producerea riscului asigurat de starea de sănătate a persoanelor asigurate, voce sau imagine pentru cazurile în care sunați la call-center sau ne vizitați sediul, în caz de suspiciune de fraudă, date privind istoricul incidentelor care au legătură cu riscul asigurat, date privind utilizarea paginilor de internet MAXYGO BROKER și informații asemănătoare colectate prin mijloace automatizate.

Colectarea datelor dumneavoastră

MAXYGO BROKER colectează date cu caracter personal (a) în mod direct de la dumneavoastră sau (b) prin intermediari ai produselor noastre de asigurare, precum asistentii in brokeraj care au contract cu societatea, (c) prin ambele modalități de la contractantul asigurării.

Drepturile dumneavoastră cu privire la datele cu caracter personal

Legat de prelucrarea datelor cu caracter personal, vă puteți exercita oricare din următoarele drepturi:

– dreptul de a avea acces la datele personale;

– dreptul de a solicita rectificarea datelor cu caracter personal inexacte sau care nu mai sunt de actualitate;

– dreptul de a retrage consimțământul cu privire la prelucrare, în orice moment doar pentru situația în care prelucrarea datelor ce are la bază consimțământul dumneavoastră;

– dreptul de restricționare a prelucrării;

– dreptul de a se opune la prelucrarea datelor cu caracter, în conformitate cu reglementările în vigoare;

– dreptul de a înainta o plângere la autoritatea de supraveghere competentă (în România aceasta este disponibilă la www.dataprotection.ro);

– dreptul de a fi uitat, în sensul adresării unei solicitări către MAXYGO BROKER pentru ștergerea evidențelor datelor personale;

– dreptul la portabilitatea datelor, în sensul transferului datelor dumneavoastră personale către un alt operator de date personale desemnat de dumneavoastră;

– dreptul de a fi notificat în caz de încălcări privind securitatea datelor, de către operator.

Vă rugăm să aveți în vedere că exercitarea drepturilor dumneavoastră poate fi limitată în cazul incidenței anumitor obligații legale.

În calitate de broker de asigurare, atunci când emitem oferte de produse de asigurare precum și atunci când instrumentăm daunele, prelucrăm datele cu caracter personal prin mecanisme de prelucrare automată. Aveți dreptul de a primi informații relevante cu privire la mecanismul logic care stă la baza luării deciziei, precum și cu privire la importanța și consecințele unei astfel de decizii în ceea ce vă privește.

Transferul datelor personale într-o țară din afara Zonei Economice Europene

Cu excepția cazului în care legea prevede altfel, nu vom transfera datele dumneavoastră cu caracter personal în afara Uniunii Europene / Spațiului Economic European. Măsuri de protecție determinate vor fi implementate în situația unui astfel de transfer, iar dumneavoastră veți fi notificați în consecință.

Păstrarea datelor personale

Dacă ați încheiat o poliță de asigurare prin intermediul  MAXYGO BROKER, conform legii, vom păstra datele dumneavoastră timp de 10 ani de la data expirării termenului în care părțile își pot exercita drepturile și obligațiile.

Dacă ați solicitat o ofertă de asigurare și nu ați încheiat o poliță de asigurare cu MAXYGO BROKER, vom șterge datele dumneavoastră în termen de 1 an de la data expirării termenului de valabilitate a acesteia.

Păstrarea suplimentară poate fi realizată doar pentru cazurile impuse de legea privind prevenirea și combaterea spălării banilor și a terorismului.

Securitatea datelor cu caracter personal

MAXYGO BROKER va depune toate diligențele pentru a vă proteja datele cu caracter personal aflate în posesia sau sub controlul companiei prin stabilirea unor măsuri rezonabile de securitate în vederea prevenirii accesării, colectării, utilizării, copierii, modificării sau divulgării neautorizate, precum și a altor riscuri similare.

Pentru mai multe detalii cu privire la modalitatea în care MAXYGO BROKER prelucrează date cu caracter personal, ne puteți contacta la:

– prin e-mail la adresa datepersonale@maxygo.ro

– personal la registratura MAXYGO BROKER

– prin fax la numărul +40 244 567 964

– prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire la sediul MAXYGO BROKER DE ASIGURARE: Ploiesti, Str. Alba Iulia nr. 40A, Prahova

Pentru mai multe detalii cu privire la modalitatea în care MAXYGO BROKER prelucrează date cu caracter personal, inclusiv pentru a vizualiza politica noastră de prelucrare a datelor cu caracter personal, aveți posibilitatea de a accesa pagina noastră de internet dedicată protecției datelor cu caracter personal https://maxygo.ro/privacy.php