Termeni si conditii

Vă rugăm să parcurgeți cu atenție următorii termeni și condiții privind comercializarea prin mijloace electronice a contractelor de asigurare

Informatii Generale

Va rugam ca, in calitatea dvs. de client, sa cititi cu atentie regulile cuprinse in Termenii si Conditiile de pe acest site. Continuarea utilizarii website-ului reprezinta acordul dumneavoastra asupra acestor Termeni si conditii contractuale si utilizare a web-site-ului.

Este strict interzisa folosirea acestui site in scopul distrugerii sau alterarii lui, a continutului sau a securitatii acestuia ori pentru discreditarea sau hartuirea intermediarului secundar FLETHO LLC SRL.

S.C. FLETHO LLC S.R.L. va aplica toate masurile de securitate tehnica si organizatorica pentru protejarea datelor asupra carora detine controlul impotriva oricarei situatii de manipulare accidentala sau intentionata, pierdere, distrugere sau impotriva accesului unei persoane neautorizate.

Datele de identificare ale intermediarului secundar sunt:

Nume Firma: S.C. FLETHO LLC S.R.L.
Numar inregistrare Registrul Intermediarilor Secundari al Autoritatii de Supravghere Financiara: RAJ506943
Nr.Reg.Com: J29/1683/2007
CIF: 37880338
Capital social: 200 RON
Sediu: Loloiasca 209, Prahova
E-mail: bucuresti@broker-asigurari.com
Telefon: 0720385551

Contractele de asigurare sunt emise de catre intermediarul principal S.C. MaxyGo Broker de Asigurare S.R..L in numele companiilor de asigurare partenere. Contractul de Asigurare se incheie in baza prezentului document continand termenele si conditiile emiterii, a cererii de oferta din partea Clientului, a ofertelor afisate in site si a solicitarii transmise de catre Client catre S.C.FLETHO LLC S.R.L.

S.C.FLETHO LLC S.R.L. are dreptul sa modifice unilateral prevederile din Termeni si conditii, in acord cu prevederile legale. Folosirea de catre dvs., in calitate de client, a paginii de internet dupa realizarea acestor schimbari presupune ca ati luat cunostinta despre acestea, le intelegeti si v-ati exprimat acceptul cu privire la aplicarea acestora in ceea ce va priveste.

Pagina de internet www.broker-asigurari.com poate fi folosita doar de catre persoanele majore si care au capacitatea de a-si exercita drepturile si de a-si asuma obligatiile, savarsind personal acte juridice.

Pagina de internet este protejata cu ajutorul conectarii cifrate folosind protocolul https. Transferul datelor personale precum si procesele de de autentificare si autorizare, daca sunt utilizate, au loc cu ajutorul protocolului de securitate TLS / SSL – 2048 biti.

Definitii

Website-ul (pagina de internet) = sistemul paginilor web accesibile pe pagina de internet la adresa www.broker-asigurari.com

Client/consumator = orice persoana fizica sau juridica care acceseaza site-ul www.broker-asigurari.com

Termenii consumator şi client = prin consumator se înţelege numai persoana fizică, potrivit legislaţiei naţionale aplicabile, iar prin client se înţelege atât consumatorul, cât şi clientul persoană juridică.

Calcul = calcularea valorii ofertelor de asigurare in baza datelor oferite de Client / Consumator;

Asigurător = o societate de asigurare în sensul definiţiei prevăzute la art. 1 alin. (2) pct. 3 şi 4 din Legea nr. 237/2015 privind autorizarea şi supravegherea activităţii de asigurare şi reasigurare şi care desfăşoară activităţi de distribuţie de asigurări şi reasigurări, potrivit pct. 9 şi 10;

Consultanţă = furnizarea unei recomandări personalizate unui client sau potenţial client, la cererea acestuia sau la iniţiativa distribuitorului de asigurări, în legătură cu unul sau mai multe contracte de asigurare;

Distribuitor de asigurări = intermediar de asigurări, intermediar de asigurări auxiliare sau
asigurător;

Intermediar principal = intermediar, persoană juridică, ce desfăşoară activitate de distribuţie ulterior obţinerii autorizării de către A.S.F. şi instituţiile de credit sau firmele de investiţii potrivit definiţiei de la art. 4 alin. (1) pct. 1 şi 2 din Regulamentul nr. 575/2013 care obţin avizul A.S.F. pentru desfăşurarea activităţii de distribuţie;

Companie de brokeraj = intermediar principal, persoană juridică română, autorizată în condiţiile prevederilor legale.

Intermediar secundar = intermediar sau intermediar de asigurări auxiliare, persoană fizică sau juridică, înregistrată la A.S.F., care desfăşoară activitate de distribuţie sub deplina răspundere a unui intermediar principal sau a uneia sau mai multor societăţi;

Mandat de brokeraj = contractul dintre un client persoană juridică şi compania de brokeraj prin care clientul încredinţează acesteia reprezentarea intereselor sale privind obţinerea şi negocierea celor mai bune oferte în vederea încheierii contractelor de asigurare şi/sau de reasigurare, acordarea de asistenţă înainte şi pe durata gestionării contractelor, în special în cazul unei solicitări de despăgubiri; acest contract poate avea caracter oneros, în cazul în care părţile stabilesc astfel;

Mediu on-line = mijloc prin care activitatea prestată se realizează în timp real prin intermediul unei reţele de acces informatic la distanţă, preponderent prin servicii web/internet;

Mijloace de comercializare electronică = totalitatea elementelor prin care distribuitorii comercializează electronic contracte de asigurare, precum servicii web, soluţii informatice şi echipamente hardware.

Cum se incheie contractul de asigurare RCA?

Contractul de asigurare RCA se incheie in baza:

 • Acestor Termeni si Conditii contractuali si de utilizare web-site;
 • Cererii de oferta din partea clientului;
 • Ofertei RCA generate in baza informatiilor introduse de catre client;
 • Achitarii primei de asigurare de catre client cu cardul on-line.

Clientul poate efectua un calcul de tarif RCA. Prin optiunea “Afiseaza tarifele” Clientul va obtine tariful pentru contractul de asigurare RCA. Ulterior acestui proces, Clientul are posibilitatea de a renunta la proces, sau de a continua cumpararea contractului de asigurare RCA prin intermediul site-ului www.broker-asiguraro.com. Clientul completeaza informatiile necesare platii si livrarii in format electronic pe adresa de e-mail.

Contractul de asigurare RCA se va genera si va fi primit automat pe e-mail, numai dupa plata acestuia, si confirmarea platii de catre operatorul de plati al site-ului. Clientul poate realiza plata exclusiv online. Pentru efectuarea platii on-line, Clientul este directionat pe pagina securizata de internet a procesatorului de plati, unde are loc autorizarea tranzactiei.

Contractul de asigurare (cu exceptia contractelor de asigurare RCA) poate fi reziliat in termen de 14 zile calendaristice de la incheiere, cu exceptia asigurarii obligatorii de raspundere civila auto (RCA), pentru care se aplica reglementarile specifice acestei asigurari.

Toate preturile afisate sunt exprimate in RON. Plata produselor se efectueaza prin card on-line numai in RON.

In cazul tentativei de utilizare frauduloasa a sistemului de achizitii on-line cu plata prin intermediul cardurilor bancare S.C.FLETHO LLC SRL S.R.L. va intreprinde toate demersurile necesare cerute de organele abilitate si va furniza datele cerute de catre autoritati.

Daca datele trecute pe contractul de asigurare RCA nu corespund cu cele din certificatul de inmatriculare al autoturismului/CI/acte proprietate, Clientul este obligat sa ne anunte urgent pe adresa de e-mail bucuresti@broker-asigurari.com. Erorile materiale inscrise in asigurare vor fi corectate prin emiterea de catre asigurator de acte aditionale/suplimente la contractul de asigurare RCA.

Drepturile si Obligatiile Partilor

 • Clientul are dreptul de a fi informat asupra tururor detaliilor pe care le solicita referitoare la serviciile oferite de S.C.FLETHO LLC S.R.L.
 • Clientul are urmatoarele obligatii:
  • Sa foloseasca site-ul numai in scopuri legale si in conditii de corectitudine;
  • Sa nu modifice, transmita sau publice orice fel de informatie sau serviciu obtinut prin intermediul acestui site;
  • Sa nu desfasoare activitatea de cracking sau hacking si nicio activitate care contravine politicilor general acceptate de acces la internet;
  • Sa accepte prima de asigurare afisata pe site si modalitatea de plata.
  • Sa trimita orice document solicitat pentru emiterea contractului de asigurare RCA.
  • Sa admita ca toate datele furnizate sunt corecte si conforme documentelor oficiale.
  • Sa declare ca are minim 18 ani.
 • S.C.FLETHO LLC SRLS.R.L. are urmatoarele drepturi:
  • de a solicita copiile documentelor justificative.
  • de a anula o comanda in cazul in care datele comunicate nu sunt corecte.
 • S.C.FLETHO LLC S.R.L. are urmatoarele obligatii:
 • sa onoreze comenzile primite conform termenilor si conditiilor de emitere si livrare;
 • sa depuna toate eforturile necesare pentru protejarea paginii de internet si a informatiilor transmise prin utilizarea acesteia.

Mandatul in Brokeraj

Prin acceptarea prezentului acestor termeni si conditii, Clientul imputerniceste compania de brokeraj MaxyGo Broker de Asigurare prin Mandatarul sau, in calitate de intermediar secundar S.C.FLETHO LLC S.R.L. sa emita contractul de asigurare RCA la societatea de asigurare pe care clientul a stabilit-o.

Clientul are dreptul sa solicite Companiei de brokeraj, prin Mandatarul sau, S.C.FLETHO LLC S.R.L. informari cu privire la derularea contractelor de asigurare.

Compania de brokeraj, prin Mandatarul sau, S.C.FLETHO LLC S.R.L. actioneaza intotdeauna onest, corect si profesionist, astfel incat sa corespunda cel mai bine intereselor Clientului.

Compania de brokeraj, prin Mandatarul sau, S.C.FLETHO LLC S.R.L. prezinta informatiile Clientului obiectiv, corect, clar si neinselator si usor identificabile.

Acord de comunicare

In vederea informarii Clientului cu privire la aspecte legate de derularea contractelor de asigurare RCA ( oferte, data de incetare si/sau reinnoirea contractelor de asigurare RCA) canalul de comunicare agreat va fi alcatuit din adresa de e-mail si telefonul Clientului si adresa de e-mail si telefonul intermediarului secundar S.C.FLETHO LLC S.R.L. bucuresti@broker-asigurari.com

Clientul are dreptul sa se retraga din acordul de comunicare dar nu mai devreme de incetarea relatiilor contractuale (expirarea contractului de asigurare RCA emis online).

Raspunderi

S.C.FLETHO LLC S.R.L. nu raspunde pentru nici o paguba (directa sau indirecta) adusa clientului sau oricarei alte parti, referitoare la utilizarea acestui Site si a informatiilor pe care acesta le cuprinde sau orice alte pagube sau vatamari cauzate de erori, omisiuni, defectiuni, intarzieri sau intreruperi in operare sau transmitere, virusi sau orice alti factori similari.

S.C.FLETHO LLCS.R.L. nu garanteaza accesul sigur, continuu si neintrerupt la serviciile sale. S.C.FLETHO LLC S.R.L. nu va fi responsabil pentru nici o problema sau disfunctionalitate a retelelor sau a liniilor telefonice, sistemelor de internet, serverelor, furnizorilor de internet, echipamentelor, calculatoarelor, programelor sau a oricaror alte elemente ce pot cauza stricaciuni computerelor personale ca rezultat al utilizarii acestei pagini.

Orice declaratie falsa a clientului duce la anularea contractului de asigurare de catre asigurator si atrage raspunderea clientului pentru toate daunele provocate prin aceasta fapta.

Politica de retur

Contractele de asigurare RCA nu se anuleaza de catre societatile de asigurare, clientului revenindu-i obligatia de a achita catre MaxyGo Broker de Asigurare S.R.L prima de asigurare aferenta acestora incepand cu momentul comenzii ferme.

Pentru vehiculele care se radiaza din circulatie sau pentru care clientul transmite dreptul de proprietate in perioada de asigurare, asiguratorul este obligat sa restituie asiguratului, la cererea scrisa a acestuia, insotita de documentele doveditoare, parte din prima de asigurare platita, numai in cazurile in care nu s-au platit sau nu se datoreaza despagubiri pentru evenimente produse in perioada de valabilitate a asigurarii si cu respectarea conditiilor generale de asigurare specifice companiei de asigurari la care a fost incheiat contractul de asigurare RCA.

Confidentialitate

Informatiile de orice natura furnizate de catre client S.C.FLETHO LLCS.R.L. , vor ramane in utilizarea si proprietatea S.C.FLETHO LLC S.R.L. , cel putin in perioada in care exista relatii contractuale intre parti.

Nici o declaratie publica, actiune de promovare, comunicat de presa sau orice alt mod de dezvaluire catre terte entitati nu va fi facuta de client cu privire la contract fara acordul prealabil scris al S.C.FLETHO LLC S.R.L.

S.C.FLETHO S.R.L. nu va constitui subiect de obligatii referitoare la confidentialitatea informatiilor trimise, cu exceptia cazului in care legislatia in vigoare prevede altfel.

Forta majora

Nici una din parti nu va fi raspunzatoare pentru neexecutarea obligatiilor sale contractuale, daca o astfel de neexecutare la termen si/sau in mod corespunzator, total sau partial este datorata unui eveniment de forta majora. Forta majora este evenimentul imprevizibil, in afara controlului partilor si care nu poate fi evitat.

Daca in termen de 15 (cincisprezece) zile de la data producerii lui, respectivul eveniment nu inceteaza, fiecare parte va avea dreptul sa notifice celeilalte parti incetarea de plin drept a Contractului fara ca vreuna dintre ele sa poata pretinde celeilalte alte daune-interese.