Deciziile adoptate miercuri, 8 iunie, de Consiliul Autoritatii de Supraveghere Financiara


Deciziile adoptate miercuri, 8 iunie, de Consiliul Autoritatii de Supraveghere Financiara

In cadrul sedintei de miercuri, 8 iunie a.c., Consiliul Autoritatii de Supraveghere Financiara (A.S.F.) a adoptat masuri privind functionarea pietelor financiare nebancare supravegheate – asigurari, piata de capital si pensii private, dupa cum urmeaza:

Reglementare

Proiectul de regulament de modificare a Regulamentului A.S.F. nr. 3/2013 pentru autorizarea si functionarea contrapartilor centrale emis in conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) nr. 648/2012 al Parlamentului European si al Consiliului din 4 iulie 2012 privind instrumentele financiare derivate extrabursiere, contrapartile centrale si registrele centrale de tranzactii (proiectul va fi publicat pe www.asfromania.ro, pentru consultare publica, timp de 10 zile);

Aprobarea intentiei de aplicare a Ghidului cu privire la anumite aspecte ale cerintelor MiFID II privind adecvarea si legate exclusiv de executare, in vederea notificarii ESMA.

Autorizare

Aprobarea doamnei Daniela-Niculina Vasile pentru un nou mandat in calitate de membru al Directoratului la societatea BCR Asigurari de Viata Vienna Insurance Group S.A.;

Aprobarea domnului Octavian Cosenco pentru un nou mandat in calitate de membru al Directoratului la societatea BCR Asigurari de Viata Vienna Insurance Group S.A.;

Aprobarea nivelului procentual utilizat de Fondul de Compensare a Investitorilor pentru calculul contributiilor anuale ale participantilor pentru anul 2022;

Aprobarea solicitarii Societatii de Administrare a Investitiilor Sira S.A. de alegere a unor burse din state terte in vederea realizarii de investitii in conformitate cu art. 35 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 243/2019;

Aprobarea solicitarii Societatii de Administrare a Investitiilor Sira S.A. de autorizare a Fondului Inchis de Investitii Omnitrend in calitate de Fond de Investitii Alternative destinat investitorilor profesionali (F.I.A.I.P.) si inregistrarea acestuia in Registrul A.S.F. in aceasta calitate;

Aprobarea solicitarii Societatii de Administrare a Investitiilor Sira S.A. de autorizare a Fondului Inchis de Investitii Omnihedge in calitate de Fond de Investitii Alternative destinat investitorilor profesionali (F.I.A.I.P.) si inregistrarea acestuia in Registrul A.S.F. in aceasta calitate;

Aprobarea solicitarii S.A.I. Atlas Asset Management S.A. de autorizare a Fondului de Investitii Alternative cu capital privat Atlas AgriFund si inregistrarea acestuia in Registrul A.S.F.;

Aprobarea prospectului UE pentru crestere in vederea majorarii capitalului social al societatii Holde Agri Invest S.A. Bucuresti si a emiterii Certificatului de inregistrare a drepturilor de preferinta in vederea tranzactionarii pe Sistemul Multilateral de Tranzactionare administrat de BVB;

Avizarea modificarii actului constitutiv al Eurolife FFH Asigurari Generale S.A. ca urmare a majorarii capitalului social al societatii;

Aprobarea noului asociat semnificativ indirect al societatii Idea Broker de Asigurare S.R.L., respectiv Banca Transilvania S.A.;

Aprobarea cererii de avizare a modificarii Regulamentului de Organizare si Functionare al Allianz-Tiriac Pensii Private Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Private S.A.